گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲۱

 

ایا هوای تو در جان‌ها سلام علیکغلام می‌خری ارزان بها سلام علیک
ایا کسی که هزاران هزار جان و روانهمی‌کشند ز هر سو تو را سلام علیک
به وقت خواندن آن نامه‌های خون آلودبخوان ز جانب این آشنا سلام علیک
تو می‌خرامی و خورشید و ماه در پی توهمی‌دوند که‌ای خوش لقا سلام علیک
به خاک پای تو هر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی