گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۰

 

دو بوسه گر ز لب آن نگار بستدمیمراد خویشتن از روزگار بستدمی
کجاست از لب شیرین یار تریاکی؟که داد از آن سر زلف چو مار بستدمی
گر او نه با من بیچاره رستمی کردیبه زورش از کف اسفندیار بستدمی
اگر ز روی چو گل پرده بر گرفتی دوستبه خون لاله خطی از بهار بستدمی
لب چو شکر او گر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی