گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ - هفتاد سالگی

 

سنین عمر به هفتاد میرسد ما راخدای من که به فریاد میرسد ما را
گرفتم آنکه جهانی به یاد ما بودنددگر چه فایده از یاد میرسد ما را
حدیث قصه سهراب و نوشداروی اوفسانه نیست کز اجداد میرسد ما را
اگر که دجله پر از قایق نجات شودپس از خرابی بغداد میرسد ما را
به چاه گور دگر منعکس […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار