گنجور

صامت بروجردی » کتاب النصایح و التنبیه » شمارهٔ ۲۰ - و برای او

 

دلا به کسب سعادت چرا شتاب نداری
غم جوانی و پیری و به هیچ باب نداری
چه شد تو را که محبان تام وقت و تو تنها
خیال رحلت از این منزل خراب نداری
متاع عمر عزیز تو صرف شد به بطالت
به روزگار بجز میل خورد و خواب نداری
ز ارتکاب معاصی همیشه بی‌خود و مستی
خبر ز دوزخ و هنگامه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صامت بروجردی