گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «یربازنتوانداشت»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۵

 

مرا ز دوست به زنجیر باز نتوان داشت

به دفع وعده و تاخیر باز نتوان داشت

رها کنید مرا عاقلان چه میخواهید

قضای رفته به تدبیر باز نتوان داشت

مریض را که اجل می برد مترسانید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی