گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «اندیگرشد»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴۰

 

ز باده چهره ساقی جهان دیگر شد

زقطره های عرق گلستان دیگر شد

نظر ز روی عرقناک او دهم چون آب

که قطره قطره مرا دیده بان دیگر شد

ز سایه ای که به رویش فکند حلقه زلف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی