گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «انجمع»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۳۱

 

ز سیر باغ نگردد دل پریشان جمع

که خویش را نکند آب در گلستان جمع

مرابه غنچه درین باغ رشک می آید

که بهر پاره شدن می کند گریبان جمع

کمند طول امل درکشاکش است مدام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی