گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «الداشتمی»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲۹

 

اگر هزار یکی زان جمال داشتمی

رعایت دل مردم به فال داشتمی

مرا اگر چو تو در حسن حالتی بودی

چرا شکسته‌دلان را به حال داشتمی؟

در آن جهان سوی من گر تو میل میکردی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای