گنجور

صفایی جندقی » دیوان اشعار » قطعات و ماده تاریخ‌ها » ۴۶- تاریخ وفات سه طفل آمنه در چند روز فاصله

 

چو مرد آمنه رحمت کند خدای او را

چهار طفل یتیمش چه لطمه ها خوردند

نرفت سالی افزون دو پور و دختی از آن

به خاک آرزوی مادر از جهان بردند

صفائی از پی تاریخ مرگ آنها گفت

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » قطعات و ماده تاریخ‌ها » ۵۳- شتافت قاضیک لعنتی به سوی درک

 

شتافت قاضیک لعنتی به سوی درک

ز عذب عیش خوش افتاد در عذاب الیم

صفائی از پی مه‌روزهٔ هلاکش گفت

ابوحنیفه این مرز رفت سوی جحیم

صفایی جندقی
 
 
۱
۲
۳
۴