گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۹۱

 

خوشا غمی که برویم ز روی او آید

که هرچه آید از آن رو مرا نکو آید

به شوخی آمدن و ناشکستش دل را

گرانترست ز سنگی که بر سبو آید

سوار اشک که راند به هر طرف گلگون

[...]

کمال خجندی