گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷

 

نسیمِ بادِ صبا دوشم آگهی آورد

که روزِ محنت و غم رو به کوتهی آورد

به مُطربانِ صَبوحی دهیم جامهٔ چاک

بدین نوید که بادِ سحرگهی آورد

بیا بیا که تو حورِ بهشت را رضوان

[...]

حافظ
 

امیرعلیشیر نوایی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۱ - تتبع خواجه

 

ز سر آب حیاتم می آگهی آورد

به کوی میکده خضرم به همرهی آورد

چنان که کشتی سایل سپهر بین ز هلال

ببزم دردکشان ساغر تهی آورد

می صبوح کشان جان به باد خواهم داد

[...]

امیرعلیشیر نوایی
 

نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۸۵

 

چه مژده بود که باد سحرگهی آورد

هوای شور و طرب بر دلم رهی آورد

دل از سموم حوادث کنون شود ایمن

که رو به سایهٔ آن قامت سهی آورد

نیر تبریزی