گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۱۰

 

مرا ز پیش براندی جفا همین باشد

نهایت ستم ای بیوفا همین باشد

بدانچه شکر نکردم وصال روی ترا

گر انتقام نمانی جزا همین باشد

نمی کند دل ما جز بور قد نو میل

[...]

کمال خجندی