گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۰

 

گدای کوی ترا پادشاه میخوانند

چو راه یافته بر آن در براه میخوانند

کمر به خدمت تو هر که بست شاهانش

بقدر مرتبه صاحب کلام می خوانند

بر آستان تو درویش بی سر و پا را

[...]

کمال خجندی