گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۶۵

 

وجود ما زغمت تا عدم نخواهد شد

غم تو از دل ما هیچ کم نخواهد شد

کسیکه سیر نگشت از غم تو در همه عمر

بیک دو روز دگر سیر غم نخواهد شد

به کوی مغبچه محرم کن ای فلک ما را

[...]

اهلی شیرازی
 

ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۴۸

 

اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد

ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد

برون ز زلف‌ تو یک حلقه هم نخواهد رفت

کم از دهان تو یک ذره هم نخواهد شد

گرم دو بوسه دهی جان دهم به شکرانه

[...]

ملک‌الشعرا بهار
 
 
sunny dark_mode