گنجور

کلیم » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰

 

خوش آنکه لاف هنر پیش بی هنر نزند

اگرچه برق بود طعنه بر شرر نزند

بچاره دست مزن در بلا که شصت قضا

نشان غلط نکند، تیر بر سپر نزند

مکن سئوال که ابواب فیض اهل سخا

[...]

کلیم
 
 
sunny dark_mode