گنجور

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۶

 

چه ساقی است که مست مدام اوست جهان

چه باده است که ندانم که جام اوست جهان

چه ماهیست که در شست کاینات افتاد

چه دانه است و چه مرغی که دام اوست جهان

دلم رسید بروزی که روزها شب اوست

[...]

شمس مغربی