گنجور

شاطرعباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۵۸ - پرده های راز

 

دو چشم مست تو، خوش می‌کشند ناز از هم

نمی‌کنند دو بد مست، احتراز از هم

شدی به خواب و به هم ریخت خیل مژگانت

گشای چشم و جدا کن سپاه ناز از هم

میان ابرو و چشم تو، فرق نتوان داد

[...]

شاطرعباس صبوحی