گنجور

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۲

 

دلم که شاهد امّید، در کنار ندید

جبین صبح شب تار انتظار ندید

در آفتاب قیامت به سر چگونه برد

کسی که سایهٔ آن سرو پایدار ندید؟

دلم که بوی گلش بر دماغ بود گران

[...]

حزین لاهیجی