گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۰۵

 

مرا به صبحدمی گل به بار می باید

به باغ دامن و دست نگار می باید

چو مست گشت دل از باده ی غم تو مرا

ز جام لعل تو دفع خمار می باید

اگرچه هست عنایت تو را به سوی رهی

[...]

جهان ملک خاتون