گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۲

 

نسیم باد صبا از دیار ما آمد

عجب اگرنه ز پیش نگار ما آمد

عبیر و عنبر سارا وزید در بستان

که نکهتی ز سر زلف یار ما آمد

خبر به بلبل شیدا ده ای نسیم صبا

[...]

جهان ملک خاتون