گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۶۵

 

خوش آن شبم که ز روی تو ماهتابی بود

امید صبح وصالم به آفتابی بود

خوش آن زمان که به روی تو برگشادم چشم

خوش آن دمی که به وصلت مرا شتابی بود

جمال روی تو را من نشان نیارم داد

[...]

جهان ملک خاتون