گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۹

 

به خال لب خط سبزت قرابتی دارد

لب تو از دم عیسی نیابتی دارد

مگر محزر اشکم که ساخت سرخیها

به لوح چهره خیال کتابتی دارد

شب فراق تو تیره است و من از آن به هراس

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode