گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۹

 

خوشا کسی که کباب و شراب با تو خورد

شراب با تو بنوشد کباب با تو خورد

شود به ذائقه چون شهد ناب شیرینش

اگر کسی به مثل زهر ناب با تو خورد

به روز محشر ز مستی مگر شود بیدار

[...]

رفیق اصفهانی
 
 
sunny dark_mode