گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

سعادت ابدی در جماع کردن دان

ولیک گوی سعادت کسی برد که دهد

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode