گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۵

 

چه حاجتم بود از جام باده من که مدامم

بود ز هجر بتان اشک دیده، باده و جامم

به شامم ار بنمایند رو چه حاجت صبحم

به صبح ار بگشایند مو چه منّت شامم

که از اشارت ابرو همی کشند به تیغم

[...]

افسر کرمانی
 
 
sunny dark_mode