گنجور

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۲۴

 

قدم به پرسش من رنجه کن به رسم عیادت

که جان نثار قدومت کنم ز روی ارادت

نهاده‌ام سر تسلیم بر ارادت محبوب

که بنده را نبود رسم و راه غیر عبادت

دلا بکوش که خود را کنی نشانه تیرش

[...]

ابراهیم شاهدی دده