گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۱۲

 

به گرد روی منور خط معنبرش است این

که بر کنارهٔ گل تازه سبزهٔ ترش است این

رفیق اصفهانی
 
 
sunny dark_mode