گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۷

 

آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش اوصد کیر خر در کون او صد تیز سگ در ریش او
خر صید آهو کی کند خر بوی نافه کی کشدیا بول خر را بو کند یا گه بود تفتیش او
هر جوی آب اندررود آن ماده خر بولی کندجو را زیان نبود ولی واجب بود تعطیش او
خر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی