گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۹

 

در دل توئی در جان توئی ای مونس دیرینه‌ام

در سینهٔ بریان توئی ای مونس دیرینه‌ام

ای تو روان اندر بدن ای هم تو جان و هم تو تن

ای هم تو حسن و هم حسن ای مونس دیرینه‌ام

هم دل تو و هم سینه تو گوهر تو و گنجینه تو

دینه تو و دیرینه تو ای مونس دیرینه‌ام

بارم دهی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی