گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۶۶

 

با لای تست این پیش من یا سرو بستانیست اینچشم من است این پیش تو یا ابر نیسانی است این
تو می‌روی وز هر کران خلقی به فریاد و فغانای کافر نامهربان آخر مسلمانی است این
هر سوکه می افتد گذر هر غم کزان نبود بترهر لحظه می‌آید به سر ما را چه پیشانی است این


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی