گنجور

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۳

 

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای؟

وی درد و ای درمان من از من چرا رنجیده‌ای؟

ای سرو خوش بالای من ای دلبر رعنای من

لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده‌ای؟

بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم

[...]

سعدی
 
 
sunny dark_mode