گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۰۶ - خطاب به میرزا ابوالقاسم همدانی

 

ان الکرام اذا ما سهلو اذکروا

من کان یالفهم فی المنزل الخشن

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode