گنجور

نیر تبریزی » سایر اشعار » شمارهٔ ۸۳

 

ریزند خون من آخر خوبان بعربده جوئی

نی نیست جای شکایت کاین است رسم نکوئی

ای داده دل بجدائی تا کی قرین جفائی

سوی صفا نگرانی راه وفا نپوئی

خواهم که بخت مساعد یاری کند بدو چیزم

[...]

نیر تبریزی
 
 
sunny dark_mode