گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۴

 

غافل چرایی؟ جانا، ز دردم

رحمت کن آخر بر روی زردم

خونم بریزی هر روز، چون من

داد از تو خواهم، گویی چه کردم؟

در دام حسنت جز دم ندیدم

[...]

اوحدی