گنجور

بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۴

 

آشوب شهری شورجهانی

ماه زمینی شاه زمانی

از رخ عدوی اسلام وکفری

وز قد بلای پیر وجوانی

هم سست عهدی هم سخت روئی

[...]

بلند اقبال
 
 
sunny dark_mode