گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲

 

تابم ز دل برد کافرادایی

بالا بلندی کوته قبایی

از خوی ناخوش دوزخ نهیبی

وز روی دلکش مینولقایی

در دیرگیری غافل نوازی

[...]

غالب دهلوی