گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۱۸

 

نگارا، چرا قول دشمن شنیدی؟!چرا بهر دشمن ز چاکر بریدی؟!
چه سوگند خوردی؟! چه دل سخت کردیکه گویی که هرگز مرا خود ندیدی
مها، بار دیگر نظر کن به چاکرچنین دان، کاسیری ز کافر خریدی
تو آب حیاتی، چو رویت بدیدمچو می در تن بنده هرسو دویدی
تو باز سپیدی، که بر من نشستیربودی دلم را، هوا بر پریدی
دلم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۲۱

 

دگر باره تیغ جفا بر کشیدی
ز باران دیرینه باری بریدی
به قتل محبان شدی باز رنجه
بنابادت ای دوست زحمت کشیدی
من از حسرتت گرچه مردم خوشم هم
که باری تو با آرزونی رسیدی
ترا هر چه گفتیم گفتی شنیدم
حدیثی شنیدی ولی کی شنیدی
چه دانی ز حال من ای جان شیرین
که تو تلخی هجر کمتر کشیدی
بکوی تو چون آب هرگز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی