گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰

 

بمهر تو دادم دل و جان عبث

بعشقت گرو کردم ایمان عبث

زدین و دل من چه حاصل مرا

گرفتی هم این را و هم آن عبث

چه میخواهی از جانم ای بی وفا

چه دای دلم را پریشان عبث

دل اقلیم دین جلوه ات تاخت کرد

بسی خانه شد از تو ویران عبث

بیک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی