گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۰

 

رخت دل بدزدد نهان شود

دلم بر تو زین بد گمان شود

چو زلف تو جستم کمند شد

گر ابروت جویم کمان شود

به وصل تو تعجیل کرد نیست

[...]

اوحدی