گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «وزهاید»

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۴۲ - از کسی درخواست پنبه کند

 

زهی صاحب ملک پرور که گیتی

سخای ترا چرخ یک روزه آید

زلعل نگین تو درحکم مطلق

همی لرزه در چرخ پیروزه آید

چو وهم تو در سیر برهان نماید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی