گنجور

شعرهای با وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ردی»

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۵۶

 

برفتی و ما را به هجران سپردی

بس از عشوه بازآ که از حد ببردی

تصور نبودم فراموشی از تو

دریغا که بر مَنسیانم شمردی

به خار ستم چشم عقلم خلیدی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی