گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۱۸۶ - در جستجوی جوانی

 

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی

بگفتم چه گم کرده‌ای اندرین ره‌؟

بگفتا: جوانی‌، جوانی‌، جوانی

ملک‌الشعرا بهار