گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۷۵۹

 

غم دوست من مغتنم می‌شمارم

نشاطی که بی‌اوست غم می‌شمارم

ستم‌ها که خاطر نداند شمارش

از آن غمزه عین کرم می‌شمارم

گدای تو را پادشه می‌شناسم

[...]

کمال خجندی