گنجور

حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۳۵ - وصف بهار و مدح حضرت امام رضا علیه السلام

 

دل شاد را جمع، ساغر نماید

دف عیش را جام، چنبر نماید

نبیند به فصل خزان رنگ زردی

گل ار صرف می خردهٔ زر نماید

چه نیرنگ سازی ست؟ محو بهارم

[...]

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۴۱ - تجدید مطلع

 

به وصفت اگر خامه لب تر نماید

تحکّم به خضر و سکندر نماید

رواق جلال تو شأن بزرگی

به این کاخ فیروزه منظر نماید

کند خاک خجلت به سر، بحر و کان را

[...]

حزین لاهیجی