گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۲

 

چو درد دلست این که من درفتادم؟

که در دام عشق تو دلبر فتادم

چه بد کرده بودم که ناگاه ازین سان

بدست تو شوخ ستمگر فتادم

به میدان عشق تو در ، اسب سودا

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۱۷

 

چه درد دلست اینچه من درفتادم

که در دام مهر تو دلبر فتادم؟

چه بد کرده بودم که ناگه ازینسان

به دست تو شوخ ستمگر فتادم؟

مرا با چنین دل سر عشقبازی

[...]

سعدی
 
 
sunny dark_mode