گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۰۷

 

چرا هر دم از پیش ما میگریزی

شهی از گدایان چرا میگریزی

به بخیلی مگر ای بخوبی توانگر

که از عاشق بینوا میگریزی

چرانی چرا از دعاگو گریزانت

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode