گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۰۸

 

مرا بی تو آسوده حالی نباشد

دمی بی رخت بی ملالی نباشد

خیال نو باشد مرا در دل و بس

تمنای جاهی و مالی نباشد

من و آب چشمی و سودای سروی

[...]

کمال خجندی