گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۸

 

غمت ریخت خونم شهادت همین است

شهادت چه باشد سعادت همین است

نه امروز رسم جفا کرد؛ تو

ترا سالها شد که عادت همین است

چو میرم ز دردت گذر بر مزارم

[...]

کمال خجندی