گنجور

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۳

 

جهان گیرئی کز سیاهی برآید

ز شمشیر ابروی ماهی برآید

هر افسون و نیرنگ کآید ببابل

ز جادوی زلف سیاهی برآید

جوانا مبر جور ز اندازه ترسم

[...]

حکیم سبزواری
 
 
sunny dark_mode