گنجور

عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۰

 

نه از غربت اندر وطن می روی

ز دنبالهٔ مرگ من می روی

بهای تو ای نافه خود کم نبود

که برگشته سوی ختن می روی

نه کم عزتی، ای دُر آخر، چرا

[...]

عرفی
 

عرفی » قطعات » شمارهٔ ۳۱ - ذکر مفاخر

 

منم عرفی امروز کز کشت طبعم

بود خرمن افشان کف خوشه چینان

دلی دارم از جنس یکتایی خود

بوحدت فروشی چو عزلت گزینان

دلی دارم از آب و رنگ طبیعت

[...]

عرفی